Hjerteundersøgelse

Hvordan foregår en hjerteundersøgelse

En hjerteundersøgelse indledes med en gennemgang af de eventuelle symptomer, som du eller din dyrlæge har observeret på dit dyr. Derefter laves en klinisk undersøgelse med speciel fokus på kredsløbssystemet, f.eks. ved at der lyttes på hjerte & lunger med stetoskop.

Undersøgelsen foretages af fagdyrlæge Jørgen Have, som har gennemført et uddannelsesforløb indenfor hjertesygdomme, herunder diagnostik og behandling. Jørgen Have er medlem af Den Danske Veterinære Ekkogruppe (link), som består af en gruppe af danske dyrlæger med særlig interesse og viden om hjertesygdomme hos hund, kat og andre familiedyr.

Gruppens medlemmer har gennemgået et omfattende efteruddannelsesforløb og har udstyr til rådighed, der muliggør specialiseret undersøgelse af hjertesygdomme på et højt fagligt niveau.

Undersøgelse af en hjertelidelse er individuel, men består ofte af:
  • Konsultation
  • Ultralydsundersøgelse af hjerte
  • Evt. røntgenundersøgelse af hjerte & lunger
  • Evt. elektrokardiogram (EKG)
  • Evt. laboratorieundersøgelse af blod, fæces eller andet
  • Evt. blodtryksmåling
Jørgen Have

Jørgen Have

Fagdyrlæge

Dårlig hjerte kan behandles på mange måder

Ultralydsundersøgelsen (ekkokardiografi) er ofte det helt centrale element i undersøgelsesforløbet. Hunden eller katten skal ligge på siden på et specielt bord, og dyrlægen scanner dyret nede fra, som regel fra begge sider.

Ved denne undersøgelse kan dyrlægen samtidig følge dyrets hjerterytme. Det er en smertefri undersøgelse, og kun i ganske sjældne tilfælde skal der anvendes beroligende medicin for at kunne gennemføre den.

Dyrlægen tager i forbindelse med de indledende undersøgelser stilling til, om det er nødvendigt at supplere med røntgenbilleder, EKG (hjerterytme undersøgelse), blodtryksmåling og/eller laboratorieundersøgelser for at kunne stille den endelige diagnose.

Det er derfor ofte svært på forhånd at give dig/ejeren et endeligt overblik over undersøgelsen, men da du/ejeren ofte er med i hele undersøgelsen (dog ikke ved optagelse af røntgenbilleder), vil det være muligt at snakke om det undervejs.

Undersøgelsen afsluttes med en opsummering, evt. endelig diagnose og plan, herunder behov for medicinsk behandling. I enkelte tilfælde afventes resultatet af en undersøgelse, og du/ejeren vil blive kontaktet så snart, at det foreligger.

Hvis dyret er henvist til undersøgelsen, sørger vi for, at der fremsendes journal til din egen dyrlæge, og det aftales, hvordan den videre kommunikation skal foregå.

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for individuelle forhold, pludselige prisændringer, samt trykfejl.
Konsultation, hjertepatient
908,-
Ultralydsundersøgelse af hjerte
2722,-
Konsultation, kontrol
505,-
Ultralydsundersøgelse af hjerte, kontrol
1543,-
Røntgen af hjerte & lunger
1210,-
EKG
847,-
EKG Kontrol
471,-
Blodtryksmåling
403,-
Avlsattest af hund
2419,-